Threat Intelligence: De sleutel tot effectief Use Case Design in een datagedreven wereld

Threat Intelligence: De sleutel tot effectief Use Case Design in een datagedreven wereld

Oct 26, 2023
Written by Sophie Crabeels

In de huidige datagedreven wereld moeten organisaties bedreigingen voorblijven om hun activa, gebruikers en gevoelige informatie te beschermen. Een essentieel onderdeel van de beveiligingsstrategie van een bedrijf is de detectie van bedreigingen, een proces dat aanzienlijk robuuster en betrouwbaarder wordt gemaakt wanneer het wordt aangestuurd door threat intelligence. Hier komt threat-driven use case design om de hoek kijken. Wanneer dit op de juiste manier wordt geïmplementeerd, kan het organisaties niet alleen helpen bedreigingen te detecteren en erop te reageren, maar ook om proactief hun systemen en gegevens te verdedigen.

 

Wat is Threat-Driven Use Case Design

Threat-driven use case design is een proactieve benadering van cyberbeveiliging die inhoudt dat detectieregels worden ontwikkeld op basis van een grondig begrip van het huidige dreigingslandschap. Het begint met het verzamelen en analyseren van threat intelligence, vaak geleverd door externe bronnen of intern gegenereerd. Deze intelligentie dient als basis voor het ontwerpen van use cases gericht op het detecteren van specifieke bedreigingen en kwetsbaarheden.

Een sleutelcomponent van dit proces is het onderzoeken van potentiële bedreigingen. Threat exploration houdt in dat verschillende bedreigingen die een organisatie zouden kunnen treffen, worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Plaats uzelf in de schoenen van een potentiële aanvaller en evalueer hoe deze een strategie kan bedenken om uw bedrijf of gebruikers aan te vallen. Door het perspectief van een aanvaller over te nemen, verdiept u uw inzicht in potentiële kwetsbaarheden, waardoor u zwakke punten kunt opsporen en uw verdediging effectiever kunt afstemmen.

Aanvalsvectoren, of de specifieke methoden die threat actors gebruiken om kwetsbaarheden uit te buiten, spelen een cruciale rol bij het begrijpen en aanpakken van cyberdreigingen. Deze aanvalsvectoren zijn afgeleid van de bedreigingen en worden gebruikt als basis waarop de use case wordt gecreëerd om een inkomende aanval effectief te detecteren.

 

Belangrijke componenten van Threat-Driven Use Case Design

  • Verzamelen van uitgebreide threat intelligence: Om effectieve use cases te bouwen, moeten organisaties relevante, up-to-date threat intelligence verzamelen, inclusief informatie over opkomende bedreigingen en specifieke kwetsbaarheden.
  • Detectieregels aanpassen: Deze aanpassing zorgt ervoor dat middelen worden gericht op wat het belangrijkst is en vermindert false positives door (alle) potentiële aanvalsvectoren af te dekken. Lees meer over valse positieven in onze vorige TL;DR.
  • Regelmatige testen en valideren: Test en valideer uw use cases voortdurend aan de hand van real-world scenario's en historische aanvalsgegevens om relevant te blijven.
  • Integratie van incident respons: Use cases moeten naadloos leiden tot vooraf gedefinieerde incident respons plannen en geautomatiseerde reacties activeren via een SOAR-tool. Specifieke draaiboeken voor elke use case spelen een cruciale rol bij het vrijmaken van analisten van de eerste en tweede lijn, waardoor ze gerichter onderzoek kunnen doen en hierop kunnen reageren.

 

Voordelen van Threat-Driven Use Case Design

  • Proactieve verdediging: Door op de hoogte te blijven van opkomende bedreigingen en kwetsbaarheden, kunnen organisaties proactief hun systemen verdedigen.
  • Vermindering van false positives: Op maat gemaakte use cases verbeteren de betrouwbaarheid door false positives te verminderen, waardoor beveiligingsteams hun inspanningen kunnen concentreren op echte bedreigingen.
  • Kostenefficiëntie: de middelen en inzet worden gericht op de meest relevante bedreigingen voor uw organisatie.
  • Compliance en rapportage: Threat-driven use case design is essentieel voor naleving van de regelgeving, omdat het ervoor zorgt dat organisaties proactief inspelen op evoluerende bedreigingen, in lijn met wettelijke vereisten voor gegevens- en systeembescherming.

 

Data-Driven Design vs. Threat-Based Design

Data-Driven Use Case Design vertrouwt op historische gegevens en patronen voor het detecteren van bedreigingen, terwijl Threat-Based Use Case Design zich richt op real-time threat intelligence om opkomende bedreigingen te detecteren. Data-Driven legt de nadruk op het herkennen van gevestigde en mogelijk verouderde aanvalspatronen, terwijl Threat-Based uitblinkt in het op de hoogte blijven van nieuwe bedreigingen, ongeacht de beschikbare gegevens voor uw organisatie.

Tot slot, is een proactieve benadering van threat-driven use case design essentieel. Door bedreigingen te onderzoeken en threat intelligence te benutten, kunnen we use cases creëren die relevant blijven voor uw organisatie en u in staat stellen een veerkrachtiger en responsievere beveiligingsstrategie te ontwikkelen. Hiermee worden uw bedrijf, gebruikers en data beschermd tegen evoluerende bedreigingen.

Om dieper in te gaan op de manier waarop een threat driven design werkt, lees het artikel geschreven door Lockheed Martin en kijk zeker ook eens naar het Center of Threat-Informed Defense, ontwikkeld door MITRE Engenuity.

Share this news