UMBRiO and Davinsi Labs join forces as Davinsi Labs: A unified journey begins

Jun 27, 2023
Written by Davinsi Labs

Antwerp, 27 June 2023 – UMBRiO and Davinsi Labs, two companies in the Proximus Group, specialized in cybersecurity and intelligence solutions, announce they continue together under the name Davinsi Labs, with 'the art of data-driven decisions’ as their new joint credo.
Together, UMBRiO and Davinsi Labs form a team of over a hundred specialist professionals across Belgium and the Netherlands. Joining forces will further strengthen their position in the Benelux region to become one of the leading players in the field of Digital Service Intelligence solutions. Davinsi Labs will continue to operate under Proximus NXT, the recently announced repositioning of the B2B branch of the Proximus group, and reinforce this new strategic scope.

Integrated approach for data-driven working

This partnership enables Davinsi Labs to deliver a comprehensive and integrated approach to address challenges related to working data-driven, in a world where technology is constantly changing, and digital transformation is essential for businesses. As a Digital Service Intelligence partner, Davinsi Labs helps its customers secure and optimize their data and digital services, enabling them to make correct and data-driven decisions through valuable insights. The services portfolio is based on three complementary solutions to ensure that company data is processed securely and reliably (Security Intelligence); that digital services, technology, and applications work optimally (Operational Intelligence); and that valuable business insights are obtained from the data generated using these services (Digital Business Intelligence).

Solutions

“At Davinsi Labs, we believe in the ever-increasing and crucial importance of data in making decisions and gaining valuable business insights. For example, the decision of our joint name is supported by data. In this way, we could make an informed decision about the organization's branding,” says Bram Fabeck, CEO at Davinsi Labs. “Together we embody and evangelize ‘the art of data-driven decisions’, our approach to bringing Digital Service Intelligence to the market. We differentiate ourselves by focusing on three areas of Digital Service Intelligence: Security Intelligence, Operational Intelligence, and Digital Business Intelligence.”

Erik Witte, founder of UMBRiO and new Chief Vision Officer at Davinsi Labs, adds: “I’m very excited about the new chapter of UMBRiO continuing under the name Davinsi Labs. I look forward to defining the organization's joint strategy so we can grow together. Thanks to our shared vision and collective knowledge, I am convinced that we will provide our customers with optimal support for their digital transformation.”

The company operates under the name Davinsi Labs, with head offices in Maarssen and Antwerp. The integration process of UMBRiO and Davinsi Labs takes place throughout 2023.

Contact:                   

For more information, please contact:

Sophie Crabeels

E-mail: sophie.crabeels@davinsi.com

Tel: 0032 (0) 485 963 878

 

(Dutch version)

Utrecht, 27 juni 2023 – UMBRiO en Davinsi Labs, twee bedrijven binnen de Proximus Groep gespecialiseerd in cybersecurity en intelligence-oplossingen, kondigen vandaag aan dat ze samen verdergaan onder de naam Davinsi Labs met als nieuw gezamenlijk credo ‘the art of data-driven decisions’.
Samen vormen UMBRiO en Davinsi Labs een team van meer dan honderd gespecialiseerde professionals, verspreid over België en Nederland. Door de krachten te bundelen wordt de positie in de Benelux verder verstevigd, met als doel uit te groeien tot een van de toonaangevende spelers op het gebied van Digital Service Intelligence oplossingen.
Davinsi Labs zal opereren onder Proximus NXT, de recent aangekondigde herpositionering van de B2B tak van de Proximus groep, en zal deze nieuwe strategische scope versterken.

Geïntegreerde aanpak voor datagedreven werken

Dankzij de samenwerking kan Davinsi Labs een uitgebreide en geïntegreerde aanpak leveren voor het adresseren van uitdagingen rondom datagedreven werken in een wereld waarin technologie continu in verandering is en digitale transformatie essentieel is voor bedrijven. Als Digital Service Intelligence partner helpt Davinsi Labs eindklanten met het beveiligen en optimaliseren van hun data en digitale diensten, en stelt zij organisaties in staat om door middel van inzichten juiste en datagedreven beslissingen te kunnen maken. De dienstverlening is gestoeld op drie types oplossingen die ervoor zorgen dat data van bedrijven veilig en betrouwbaar wordt verwerkt (Security Intelligence); dat digitale diensten, technologie en applicaties optimaal werken (Operational Intelligence); en dat er waardevolle inzichten worden verkregen uit de data die wordt gegenereerd met behulp van deze diensten (Digital Business Intelligence).

Solutions

“Bij Davinsi Labs zijn we overtuigd van het toenemende en cruciale belang van data in het nemen van beslissingen en in het verkrijgen van waardevolle business inzichten. Zo hebben we zelf ook de keuze voor de naamsverandering gemaakt op basis van data. Op deze manier hebben we een weloverwogen beslissing kunnen maken over de branding van de organisatie,” aldus Bram Fabeck, CEO bij Davinsi Labs. “Het is ook niet voor niets dat we gezamenlijk verder gaan met het credo ‘the art of data-driven decisions’, waarbij we onze visie over Digital Service Intelligence verder naar de markt gaan vertalen. We onderscheiden ons hierbij van andere partijen door ons te focussen op drie domeinen van Digital Service Intelligence: Security Intelligence, Operational Intelligence en Digital Business Intelligence.”

Erik Witte, founder van UMBRiO en nieuwe Chief Vision Officer bij Davinsi Labs, voegt eraan toe: "Ik ben enthousiast over het nieuwe hoofdstuk van UMBRiO onder de naam Davinsi Labs. Ik kijk er naar uit om de gezamenlijke strategie uit te stippelen voor de organisatie, om samen nog verder te kunnen groeien. Dankzij onze gedeelde visie en gezamenlijke kennis, ben ik ervan overtuigd dat we in staat zullen zijn om onze klanten optimaal te ondersteunen bij hun digitale transformatie.”

Het bedrijf zal opereren onder de naam Davinsi Labs vanuit de hoofdkantoren in Maarssen en Antwerpen. Het integratieproces zal verder in de loop van 2023 worden afgerond.

Contact:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sophie Crabeels

E-mail: sophie.crabeels@davinsi.com

Tel.: 0032 (0) 485 963 878

 

In the press

https://www.techvisor.nl/Artikelen/11560/umbrio-en-davinsi-labs-gaan-samen-verder-als-davinsi-labs

https://www.emerce.nl/wire/umbrio-davinsi-labs-gaan-samen-verder-davinsi-labs

https://www.persberichten.com/persbericht/107815/UMBRiO-en-Davinsi-Labs-gaan-samen-verder-als-Davinsi-Labs

https://www.dutchitleaders.nl/news/379321/umbrio-en-davinsi-labs-gaan-samen-verder-als-davinsi-labs​​​​​​​

https://www.telecompaper.com/nieuws/proximus-groep-bundelt-cybersecurity-en-intelligence-in-davinsi-labs--1467985

https://itchannelpro.nl/umbrio-en-davinsi-labs-gaan-samen-verder-als-davinsi-labs/​​​​​​​

https://www.beveiligingswereld.nl/nieuws/umbrio-en-davinsi-labs-gaan-samen-verder-als-davinsi-labs​​​​​​​

https://release.nl/2740453/umbrio-en-davinsi-labs-samen-verder-als-davinsi-labs.html​​​​​​​

​​​​​​​https://biplatform.nl/2740453/umbrio-en-davinsi-labs-samen-verder-als-davinsi-labs.html

 

Share this news