Davinsi Labs and UMBRiO join forces

Davinsi Labs and UMBRiO join forces to further strengthen their leading position and scale in Digital Service Intelligence solutions in the Benelux

Apr 19, 2023
Written by Davinsi Labs

Brussels, April 19, 2023 - Davinsi Labs and Umbrio, two Proximus Group subsidiaries specializing in cybersecurity and intelligence solutions, just announced they are pooling their experience and expertise to scale up in the Benelux and further innovate. It’s a move that will enable them to become one of the leading Digital Service Intelligence players in the Benelux.

Digital Service Intelligence (DSI) combines a range of intelligence solutions. And that’s essential in an age increasingly dependent on daily digital services, whether at home or in the office. These solutions ensure that company data processing is secure and reliable (Security Intelligence), that digital services, technology, and applications work optimally (Operational Intelligence), and that valuable business insights are derived from data generated by these services (Digital Business Intelligence).

The joint Davinsi Labs and UMBRiO portfolio offers an enhanced, integrated approach to managing these challenges and optimizing digital services. They help companies secure and optimize data and make informed decisions based on business data-driven, accurate, relevant, and real-time facts and figures. A wealth of information, this data enables customers to identify risks and threats, investigate incidents, and secure corporate data. At the same time, they can prioritize and efficiently allocate available resources and guarantee a first-rate user experience. Digital Service Intelligence is the key to building a solid, dependable digital presence. And that’s invaluable for companies in an era in which digital services have become indispensable.

By joining forces, Davinsi Labs and UMBRiO’s position in the international market will consolidate and they will expand their footprint. By combining their knowledge and expertise, they empower Dutch and Belgian customers with even better service. Customers benefit from reliable access to a range of high-tech and specialized services. What’s more, when Davinsi Labs and UMBRiO act as a united front, they provide a transnational solution to the growing market demand for managed services.

Davinsi Labs and UMBRiO comprise a 100+ strong team of expert professionals found throughout Belgium and the Netherlands. It’s a collaboration that enables both companies to attract and keep the best talent.

“This new step is part of our growth strategy. We have tremendous respect for each other and share the same Digital Service Intelligence vision,” said Bram Fabeck, who will lead the integrated management team. “We’re excited to join forces and provide clients with an expanded range of services and expertise.” Fabeck stressed that this will benefit daily customer operations. “We’ll continue providing our customers with excellent quality with an even bigger team of experts.”

Erik Witte, the new Chief Vision Officer, added, “We’re confident that our combined knowledge and expertise qualify us to support and accelerate our customers’ digital transformations.”

Christophe Van de Weyer, Managing Director ICT Subsidiaries Benelux of Proximus, Davinsi Labs and UMBRiO’s parent company, said, “Davinsi Labs is already a Security Intelligence pioneer, and UMBRiO is an Operational Intelligence leader. Consolidating their leadership position in the Benelux makes them even stronger, while they develop the right scale to become an international leader. Both companies are data-driven, extraordinary talent powerhouses with exceptional technological innovation track records.”

The integration process of both companies, operating within the Proximus group, will be completed during 2023.

 

Contact:

For more information, please contact:

Sophie Crabeels

E-mail: sophie.crabeels@davinsi.com

Tel.: 0032 (0) 485 963 878

 

(Dutch version)

Davinsi Labs en UMBRiO bundelen krachten om hun leiderschap in Digital Service Intelligence-oplossingen te verstevigen en verder te schalen in de Benelux

Brussel, 19 april 2023 – Davinsi Labs en UMBRiO, twee filialen binnen de Proximus Groep gespecialiseerd in cybersecurity en intelligence-oplossingen, kondigen vandaag aan dat ze hun kennis en ervaring samenvoegen, om verder te schalen in de Benelux en te blijven innoveren. Op die manier kunnen ze uitgroeien tot één van dé toonaangevende spelers op het vlak van Digital Service Intelligence in de Benelux.

Met Digital Service Intelligence (DSI) wordt een combinatie van verschillende intelligence-oplossingen bedoeld, die van essentieel belang zijn in een tijd waarin digitale diensten een steeds grotere rol spelen in ons dagelijks leven, zowel op het werk als thuis. Deze oplossingen zorgen ervoor dat data van bedrijven veilig en betrouwbaar worden verwerkt (Security Intelligence); dat digitale diensten, technologie en applicaties optimaal werken (Operational Intelligence); en dat er waardevolle bedrijfsinzichten worden verkregen uit de data die worden gegenereerd door deze diensten (Digital Business Intelligence).

Het gezamenlijke portfolio van Davinsi Labs en UMBRiO biedt een uitgebreide en geïntegreerde aanpak voor het beheren van deze uitdagingen en het optimaliseren van digitale diensten. Ze helpen bedrijven om hun data en digitale diensten te beveiligen, te optimaliseren, en gefundeerde beslissingen te nemen op basis van relevante, real-time en accurate informatie uit bedrijfsdata. Deze data vormen een schat van informatie voor klanten om risico’s en bedreigingen te identificeren, incidenten te onderzoeken en bedrijfsgegevens te beveiligen, maar ook om prioriteiten te stellen, beschikbare resources efficiënt toe te wijzen en een optimale gebruikservaring te garanderen. Met Digital Service Intelligence kunnen bedrijven een sterke en betrouwbare digitale aanwezigheid opbouwen, wat van onschatbare waarde is in een tijdperk waarin digitale diensten steeds belangrijker worden.

Door hun krachten te bundelen, verstevigen Davinsi Labs en UMBRiO hun positie op de internationale markt en vergroten ze hun footprint. Doordat beide bedrijven hun kennis en expertise combineren, zullen klanten in België en Nederland nog beter bediend worden en kunnen rekenen op een hoogtechnologisch en gespecialiseerd dienstenaanbod. Door samen naar de klant te trekken, kunnen Davinsi Labs en UMBRiO bovendien een grensoverschrijdend antwoord bieden op de steeds stijgende marktvraag naar managed services.

Samen vormen Davinsi Labs en UMBRiO een team van meer dan 100 gespecialiseerde professionals, verspreid over België en Nederland. Deze samenwerking stelt beide bedrijven ook in staat om de beste talenten aan te trekken en hen een internationaal groeitraject te bieden.

"Deze nieuwe stap maakt deel uit van een sterk groeiverhaal voor ons. We hebben veel respect voor elkaar en delen dezelfde visie over Digital Service Intelligence.", aldus Bram Fabeck, die het geïntegreerde managementteam zal leiden. "We zijn verheugd om onze krachten te bundelen en onze klanten te voorzien van een uitgebreider aanbod van diensten en expertise." Hij benadrukt de positieve  gevolgen voor de klanten in hun dagelijkse activiteiten. "We zullen blijven zorgen voor excellente kwaliteit aan onze klanten met een nog groter team van specialisten".

Erik Witte, de nieuwe Chief Vision Officer, voegt eraan toe: "We zijn ervan overtuigd dat onze gezamenlijke kennis en expertise ons in staat zullen stellen om de digitale transformatie van onze klanten te ondersteunen en te versnellen.”

Christophe Van de Weyer, Managing Director ICT Subsidiaries Benelux van Proximus, het moederbedrijf van Davinsi Labs en UMBRiO, “Davinsi Labs is reeds zeer toonaangevend in Security Intelligence en UMBRiO in Operational Intelligence. Samen staan ze nog sterker om hun leiderschap te consolideren in de Benelux en bouwen ze ook de nodige schaal om door te groeien tot een internationale leider. Beide bedrijven zijn gedreven door data, hebben buitengewoon veel talent in huis en een uitzonderlijk track record van technologische innovatie.”, zegt hij.

Het integratieproces van beide bedrijven, actief binnen de Proximus-groep, zal in de loop van 2023 worden afgerond.

Contact: 
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:
Sophie Crabeels
E-mail: sophie.crabeels@davinsi.com
Tel.: 0032 (0) 485 963 878

Share this news